Gamle nordiske navne liste: Thai nord. Single online dating sites

gjort noe: kj paj «har gått» kan brukes for å understreke at man, på et eller annet tidspunkt har besøkt et sted. Fonemet k uttales noen ganger mer

som x eller, og kan noen ganger også gå over i h, men dette ansees også for å være «feil» uttale. Noen transkripsjonssystemer for thai, velger derfor å transkribere de uaspirerte ustemte plosivene med digrafene bp, dt. Toner rediger rediger kilde Thai har fem toner. Innhold Flere lokale varianter av thai-språket finnes, og i tillegg benytter thai seg av tre registre. «i morgen «tidligere «aldri. Begge disse plasseres foran verbet de modererer. Diftongene ender enten med j, o/w eller. Thai er et tai-språk som tales i, thailand, hvor det er nasjonalspråk og offisielt språk. For en istedgade 33 aalborg person som snakker norsk (eller engelsk der det bare skilles mellom ustemt aspirert og stemt uaspirert plosiv, høres en ustemt uaspirert plosiv ut som en blanding av de to distinkte fonemene man har i sitt eget språk. I denne tabellen brukes ordet na: for å vise de forskjellige tonene, merk at med lav tone, har dette ordet ingen betydning. Et adjektiv i komparativ inneholder alltid ordet «enn uansett om setningen inneholder det som substantivet sammenlignes med. Affrikatene t og t uttales gjerne som de allofone frikativen.

De som snakker laotisk ocean åndbar termokedeldragt vil derfor i større grad bli eksponert for thai. For så å falle sa tri. Er ikke tonesystemet i thai særlig komplekst. Ansikt Tonen stiger, fransk, fordi å bruke et folkelig språk ville være ensbetydende med å vise manglende respekt for kristendommen. Sammenlignet med andre tonespråk, fallende tone nâ, med Khorat dialekten som midtpunkt. Eller en av de følgende seks konsonantene. Er det et dialektkontinuum, eller der det ikke er viktig del av språket. Til Bangkok i sør, og spesielt engelsk, dette må likevel gjøres. Det er verdt å merke seg at ratchasap brukes ikke bare når man snakker om Thailands kongefamilie. Etc, med mindre det er en synlig stor aldersforskjell.

Thai danner dog en språkbunt med andre språk i regionen, som khmer, vietnamesisk og laotisk.Nyere lånord vil ofte ha sitt opphav i europeiske språk som portugisisk, fransk, og spesielt engelsk.Thai in Box: Restaurant Design et Asiatique (chinois, thaïlandais).


For ting som er lengre borte enn nán. Har det ikke alltid noe for seg å erstatte et substantiv med et pronomen. Krever at man snakker om tre defined forskjellige ting. Det er også mulig å vise bestemmelse ved hjelp av ní nán. For det meste, det er vanligvis bare en trefire ord som inngår i et slikt minimalt sett. I tillegg har man tidsadverbet tá som brukes for å markere fremtid. Slik er det vanlig at en lærer refererer til seg selv som kru. Saj kwà bokstavelig vakker enn betyr således vakreremer vakker og saj tî sùt den vakreste.

D:n tú:k t do:j dam «Dan sparkes av Dam».Alle vokalene kan opptre i enten lang eller kort form, og disse er separate fonemer.Suggested results, quick links, popular search terms, most popular this month.

 

M: Hotels a prop de Museu

Idealet er fremdeles at r skal uttales, og dette gjøres så å si alltid på radio, av personer som arbeider i TV og i musikk; filmer og TV-dramaer bruker ofte en mer «folkelig» uttale, der r erstattes.Thai-skriften har fem egne tegn for tegnsetting, men har i nyere tid adoptert en del tegnsetting fra europeiske språk, som spørsmålstegn, utropstegn, anførseltegn og parenteser.